Sisällysluettelo

Sisällysluettelo (01/2019)

Pääkirjoitus

Mari-Pauliina Vainikainen: Julkaisuharhoja? 02

Tieteelliset artikkelit

Sampo Mutka, Saija Ruotanen, Aarno Laitila & Katri Kanninen: Noviisina auttamaan – empatian merkitys terapeuttisessa vuorovaikutuksessa 04

Kati Peltonen, Mila Gustavsson-Lilius, Minna Parkkila, Tuula Mentula, Johanna Stenberg & Erja Poutiainen: Oppimisen ja mielenterveyden ongelmia kartoittavan KOMO-kyselyn psykometriset ominaisuudet  21

Anne Puolakanaho, Noona Kiuru & Päivi Lappalainen: HOT-pohjaiset verkko- ja mobiili-interventiot nuorten koulutyön tukena 34

Lectio praecursoria

Katja Dindar: Vuorovaikutuksellinen lähestymistapa auttaa autismin kirjon lasten sosiaalisten taitojen tunnistamisessa 46

Janne Kaltiainen: Työntekijöiden kokemuksista organisaatiomuutoksissa – oikeudenmukaisuus, luottamus, kognitiiviset pärjäämisarviot ja työn imu 51

Psykologiassa tapahtuu

Atte Oksanen: Sosiaalipsykologia – manifesti satelliittitieteelle 56

Keskustelua

Jaakko Vuori: Masennuksen tutkimus vaatii myös filosofista otetta 63

English Summaries 69

Kirjoittajat 72