Tieteelliset artikkelit

Itsemääräämisteoria ymmärrettäväksi: pääteesit, suomennokset ja väärinkäsitysten oikaisua

Itsemääräämisteoria (engl. Self-Determination Theory) selittää yksilön käyttäytymistä, hyvinvointia ja persoonallisuuden kehittymistä. Se on noussut viime vuosina yhdeksi johtavista motivaatiopsykologisista teorioista. Teoriaa on käytetty laajasti suomalaisissa tutkimuksissa ja käytännön sovelluksissa esimerkiksi koulutuksen ja oppimisen, työelämän, liikuntapsykologian ja terveyden edistämisen aloilla 1990-luvulta lähtien. Teorian käsitteiden suomentaminen on ollut kirjavaa: aina teorian nimestä lähtien käsitteet ovat vaihdelleet sekä tutkimus- että populaarikirjallisuudessa. Osa käännöksistä on aiheuttanut väärinkäsityksiä teorian sisällöstä. Tämän artikkelin tavoitteena on yhdenmukaistaa teorian suomenkielistä käsitteistöä ja korjata yleisiä väärinkäsityksiä sekä ehdottaa keskeisimmille käsitteille sellaisia suomenkielisiä vastineita, jotka ovat alkuperäisten käsitteiden kanssa merkitykseltään yhtäläiset erityisesti tieteellisissä konteksteissa. Ensin esittelemme teorian, sen keskeisimmät käsitteet ja menetelmämme suomennosten valintaan. Tämän jälkeen perustelemme ehdotuksemme jatkossa käytettäviksi suomenkielisiksi termeiksi. Lisäksi korjaamme osittain harhaanjohtaviin suomennoksiin liittyviä väärinymmärryksiä, joita kotimaisessa keskustelussa tutkijoiden ja soveltajien parissa on viime vuosina ilmennyt. Lisäksi suosittelemme, että kuvattaessa sitä, kokeeko yksilö toiminnan lähtevän hänestä itsestään vai itsensä ulkopuolelta, siirrytään käyttämään autonomisen ja kontrolloidun motivaation käsitteitä. Artikkelia voidaan käyttää suomenkielisen tieteellisen julkaisemisen tukena sekä tukimateriaalina eri alojen opiskelijoille.

Avainsanat: itsemääräämisteoria, motivaatio, konsensusmenetelmä, suomennokset, väärinkäsitykset

Vain tilaajilla on pääsy tämän artikkelin täysversioon.

Kirjaudu sisään tai klikkaa tästä tilaamaan Psykologia-lehti.

Jos olet jo tilaaja, rekisteröidy tästä.