Pääkirjoitus

Tieteellinen tieto on – periaatteessa – koeteltavissa olevaa tietoa. Aineistot, menetelmät ja niiden avulla tehdyt teoreettiset päätelmät on kyettävä näyttämään. Tämä puolestaan edellyttää julkisuutta. Salattua tietoa kun on vaikea koetella. Tieteellisen julkaisemisen kaupallistaminen johti vähitellen ristiriitatilanteeseen. Kustantajien intressissä oli pitää tieto omassa kontrollissa, kun tieteen julkisuus taas edellytti tiedon vapaata saatavuutta. Julkaisemisesta tuli vuosien mittaan miljoonabisnes, ja kirjastot ja tutkimuslaitokset alkoivat olla vaikeuksissa lehtien maksamisen kanssa. Myös kuilu rikkaan ”lännen” ja kehittyvien maiden yliopistojen välillä syveni.

Lue lisää