Sisällysluettelo

Sisällysluettelo (03/2015)

Pääkirjoitus

Timo Ruusuvirta: Henkilökysymyksiä 162

Tieteelliset artikkelit

Krista Lampi, Kaisa Kirves & Ulla Kinnunen: Työn vaatimusten yhteys unettomuusoireisiin: työasioiden vatvominen välittävänä tekijänä  164

Michael Laakasuo, Jussi Palomäki & Otto Lappi: Pokerin psykologiaa  180

Lectio praecursoria

Sini Setälä: Ihmismieli ja iltapäivälehtien lööpit – tutkimuskehys 194

Maarit Laaksonen: Potilaiden soveltuvuus lyhyeen ja pitkään psykoterapiaan 200

Tuija Turunen: Selviytyminen koulusurmien jälkeen. Teoriapohjaisen psykososiaalisen tuen ja kiintymyssuhteen merkitys toipumiselle 205

Johanna Saarentalo-Vuorimäki: Suomalaisten ekspatriaattien sopeutuminen monikulttuuriseen ympäristöön 209

Paula Virtala: Sointujen käsittelyä aivoissa muokkaavat synnynnäiset valmiudet, kehitys ja koulutus 213

Tapasimme tutkijan

Kirsi Peltonen 218

Kaisa Malinen 219

Suomen psykologinen seura ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2015 221

Keskustelua  

Nelli Hankonen: Ryhmäeroja ei voi todeta silmämääräisesti eikä vaikutuskehiä poikkileikkausaineistolla: kommentti tutkimukseen Lehtonen ym. 2014 224

Ajankohtaista

Toimitus suosittelee 227

Kirjat

Sigmund Freud: Mooses, telepatia ja paholainen. Soveltavaa psykoanalyysia 1899–1939 (Maria Häkkinen) 228

Elina Reenkola: Nainen ja häpeä (Maria Häkkinen) 230

Anthony Bateman & Peter Fonagy: Mentalisaatioon perustuva hoito. Epävakaan persoonallisuushäiriön käytännön hoito-opas (Helena Miettinen) 232

Anja Riitta Lahikainen, Eero Suoninen, Irmeli Järventie & Marko Salonen (toim.): Sosiaalipsykologian sukupolvet (Eemeli Hakoköngäs) 234

Kirjauutuuksia 237

English Summaries 238

Kirjoittajat 240