Sisällysluettelo

Sisällysluettelo (02–03/2017)

Pääkirjoitus

Jarkko Hautamäki, Juhani Ihanus & Jussi Silvonen: Suomi 100 vuotta ja psykologia 82

Tieteelliset artikkelit

Jussi Silvonen: Sielutieteestä psykologiaan – suomalaisen psykologiahistorian haasteita 84

Lea Pulkkinen: Psykologian ensimmäisestä oppituolista 80 vuotta 95

Juhani Ihanus: Ester Hjelt psykotekniikan ja ”käytännöllisen psykologian” pioneerina 101

Katsaukset

Antti Tapaninen: Kokeellisen psykologian alkuvaihe ja ammatinvalinnanohjaus 108

Juhani Ihanus: Lauri Rauhala suomalaisen psykologian toisinajattelijana 120

Psykologia-lehden arkistosta

Kai von Fieandt: Suomalaisen psykologian erityispiirteitä 125

Arvo Lehtovaara: Psykologisen oppikirjallisuutemme varhaisvaiheista 136

Pirkko Saarinen: Kasvatuspsykologian esivaiheista Suomessa 145

Manu Jääskeläinen: Eino Kailan kokeellinen psykologia nykytiedon valossa 151

Antero Kiianmaa & Veijo Pulliainen: Niilo Mäki ja soveltavan psykologian alku Suomessa 157

Martti Takala: Suomen psykologian 1940-luvun tie: humanistisesta psykometriseen suuntautumiseen? 167

Mikko Korkiakangas: Faktorianalyyttinen metodologia suomalaisessa psykologian tutkimuksessa 1940- ja 1950-luvulla 173

Seija Haapasalo: Suomen Psykologisen Seuran historia 1935–1977 181

Sauli Häkkinen: Työpsykologian alkuvaiheita Suomessa 186

Juhani Ihanus: Kailasta kognitioon – eräitä suomalaisen ja kansainvälisen psykologian linjauksia 194

Juhani Ihanus: Couéismi ja ”psykoterapeuttiset instituutit” Suomessa 1920-luvulla 209

Juhani Ihanus: Psykoanalyysi aatetaistelussa – psykoanalyysin kytkentöjä 1930-luvun suomalaiseen kulttuurikeskusteluun 215

Juhani Ihanus & Vesa Talvitie: Benjamin Rubinstein – psykoanalyysin tuntematon suuri suomalainen 225

Arvo Lehtovaara: Muistelmia Suomen psykologian vaiheista 1930–1950-luvulla 242

Matti Koskenniemi: Suomen ensimmäinen psykologian laitos: muistikuvia 247

Päivyt Rasi: Lapsellista jutustelua 250

Kaarlo Multimäki: Kymmenen vuotta psykologikomiteaa ja -politiikkaa 259

Pekka Arinen: Psykologian alan yhteistyöstä Suomen ja Neuvostoliiton välillä 264

English Summaris 270

Kirjoittajat 272