Sisällysluettelo

Sisällysluettelo (04-06/2023)

Pääkirjoitus

Eemeli Hakoköngäs: Nopeaa ja hidasta julkaisemista 270

Tieteelliset artikkelit

Jaana Lilja: Mikä psykoterapian seurauksena muuttuu? Aineistolähtöinen teoreettinen malli psykoterapiassa tapahtuvasta muutoksesta asiakkaiden kuvaamana 272

Susanna Hellsten, Kirsi Raetsaari & Teemu Suorsa: Keskustelu oppilaan tuen järjestämisen mahdollisuuksista ja ehdoista. Subjektitieteellinen näkökulma yksilökohtaisen opiskeluhuollon toteutumisesta 290

Sami Määttä, Iines Palmu, Nelli Hankonen, Mikko Huhtiniemi, Aki Lehtivuori, Frank Martela, Juho Polet, Kirsi Sjöblom, Minna Stenius & Kati Vasalampi: Itsemääräämisteoria ymmärrettäväksi: pääteesit, suomennokset ja väärinkäsitysten oikaisua 305

Lectio praecursoria

Mirjam Raudasoja: Psyykkinen hyvinvointi, synnytyskokemukset ja kulttuuriset ihanteet siirtymässä äitiyteen 324

Vera Gergov: Psykoterapeuttisten interventioiden vaikuttavuus ja siihen yhteydessä olevat tekijät nuoruusikäisten mielenterveyden hoidossa 328

Petra Nyman-Salonen: Asentojen ja liikkeiden yhteensovittautuminen pariterapiassa 332

Kirsi Raetsaari: Ohjaus ja toimijuus lukion keskeyttämisen äärellä 337

Kristiina Tammisalo: Digitaalinen teknologia ja perhesuhteet: enemmän vai vähemmän vuorovaikutusta? 341

Psykologiassa tapahtuu

Veli-Matti Karhulahti: Rekisteröidyt tutkimusraportit Suomen psykologiakentällä 346

Kirjat

Julia Korkman: Muistin varassa (Jaana Haapasalo) 352

Ari-Elmeri Hyvönen & Niko Pyrhönen (toim.): Salaliittoteorioiden politiikat: yhteiskuntatieteellisiä näkökulmia (Jakob Leino) 356

Christel Airas (toim.): Minuutta etsimässä – kuusi tapauskertomusta suomalaisesta lapsi- ja nuorisoanalyysistaMinuutta etsimässä – kuusi tapauskertomusta suomalaisesta lapsi- ja nuorisoanalyysista (Sari Sundvall-Piha) 359

Kirjauutuuksia 361

English Summaries 362

Indeksi 2023 365

Kirjoittajat 368