lastest 2012-02

Aikaansaamattomuuden psykologiaa

Mikko Inkinen, Johanna Mikkonen, Annamari Heikkilä, Mika Tukiainen & Sari Lindblom-Ylänne

Neuropsykologisen kuntoutuksen vaikuttavuus

Johanna Nukari, Erja Poutiainen, Taina Nybo, Päivi Hämäläinen & Hely Kalska


latest 2012-01

Motivoivan haastattelun toteutuminen päihdehoidon ensitapaamisissa

Maria Rakkolainen

Reflektointi taitona ja tekniikkana motivoivassa haastattelussa

Maria Rakkolainen & Leena Ehrling

Terapeutin vaikutus päihdehoidon toimivuuteen. Systemoitu katsaus 2000-luvun tutkimuksiin

Tytti Artkoski, Katja Kuusisto & Pekka Saarnio


latest 2011-06

Vauvan kahdenkeskinen leikki äidin ja isän kanssa – perheiden erot yhteissäätelyssä ennustavat lapsen kieli- ja kommunikaatiotaitojen kehitystä

Maija Lundén & Maarit Silvén

Miten kehittää psykoterapioita?

Sanna Aulankoski

Aristoteleen psykologiasta

Henri Kauhanen


latest 2011-05

Luku- ja laskutaidon sekä oppiainekohtaisten minäkäsitysten yhteydet lapsen sosiaaliseen asemaan vertaisryhmässä

Maria Rönkä, Marja-Kristiina Lerkkanen, Anna-Maija Poikkeus, Jari-Erik Nurmi & Noona Kiuru

Työelämän ongelmatilanteet: organisaation epäoikeudenmukaisuus, työntekijän tunteet ja toiminta

Juhani Sulander, Klaus Helkama, Marko Elovainio & Martti Arffman

WAIS-R ja WAIS-III testistöjen vertailututkimus: normiongelma ja ratkaisuehdotus

Matti Vanhanen & Rauni Laulumaa


Pääkirjoitus (1)
Sisällysluettelo (1)
Artikkelien tiivistelmät (1)
English summaries (1)
Tieteelliset Artikkelit (1)
Lectio Praecursoria (1)
Toimittajan kommentti (1)
Ajankohtaista Toimituksesta (1)

latest 2011-04

Liittyykö työstressin kokeminen yksilön temperamenttipiirteisiin?

Liisa Möttönen & Mirka Hintsanen

Viittomakielisen vuorovaikutuksen erityispiirteitä psykoterapiassa - tapaustutkimus

Sirpa Ruuskanen, Jarl Wahlström & Päivi Rainò

Miten ajatella mieltä ja mieltää ajatuksia? Mentalisaation kehittyminen ja kiintymyssuhde

Emilia Suviala


latest 2011-02-03

TEEMANUMERO: LUKIVAIKEUS

Suomalaislasten lukivaikeuden pitkittäistutkimus syntymästä kouluikään

Lukivaikeuden selityksiä

Tutkimuksesta kentälle


latest 2011-01

Sinun silmiesi tähden: Katseen havaitsemisen aivomekanismit

Lauri Nummenmaa

Ennaltaehkäisemässä vakavia mielenterveyshäiriöitä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyönä

Niklas Granö, Marjaana Karjalainen, Arja Itkonen, Virve Edlund, Jukka Anto, Erkki Saari & Mikko Roine


Pääkirjoitus (1)
Sisällysluettelo (1)
Artikkelien tiivistelmät (1)
English summaries (1)
Toimittajan kommentti (1)
Ajankohtaista toimituksesta (2)